Over Usva

Klachtenregeling

Usva doet z'n uiterste best om activiteiten en diensten zo goed mogelijk te leveren. Desalniettemin kan er toch een klacht ontstaan. Als er een klacht bestaat met betrekking tot de personeelsleden van de Rijksuniversiteit Groningen (inclusief de docenten van cursussen), kan je contact opnemen met Marlou Berends, via marlou.berends@rug.nl.

Klachten over activiteiten van Usva worden in eerste instantie in behandeling genomen door het Studentbestuur. Voor het indienen van je klacht kan je het volgende stappenplan doorlopen:

1. Je kan een klachtenformulier downloaden van de website (zie hieronder) of aanvragen bij de balie van de Usva. Deze kan vervolgens ingeleverd worden bij de balie of opgestuurd worden naar: Usva Studentenbestuur, t.a.v. klachtenregistratie, Munnekeholm 10, 9711 JA Groningen of gemaild worden naar usva.sc@rug.nl.

2. Je ontvangt binnen zeven werkdagen na binnenkomst van de klacht een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Indien nodig wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de klacht afgehandeld zal worden en binnen welke termijn een antwoord verwacht mag worden.

3. Je ontvangt vervolgens binnen vier weken na bevestiging van je klacht een schriftelijke of telefonische reactie hierop. N.B. Wanneer de afhandeling van de klacht niet naar wens verlopen is, of wanneer beroep gewenst is, nadat de klacht in behandeling is genomen door het Studentenbestuur van Usva kan dit aangegeven worden door het formulier 'Klachtenregistratie Beroep Usva' in te vullen en in te leveren aan de balie of per post te versturen.

Klachtenformulier

Alle rechten voorbehouden · 2015