Cursussen

Tai Chi

*English below*

NB: Zo lang de coronamaatregelen van kracht zijn, is het verplicht om thuis om te kleden en je eigen yogamat mee te nemen.

Note: As long as the duration of the corona measures it is obligated to get changed at home and bring your own yoga mat.

Tai Chi Chuan / 13-vorm traditionele Yang vorm

Tai Chi is een traditioneel Chinees systeem van lichaamsoefeningen. Deze worden gekenmerkt door een serie harmonieuze bewegingen die men op een langzame en vloeiende manier uitvoert. Het wordt in China reeds eeuwenlang beoefend ter bevordering van gezondheid, welzijn en als zelfverdediging. Tai Chi Chuan ontspant lichaam en geest, kalmeert het zenuwstelsel, maakt stijve gewrichten los, haalt de spanning uit de spieren en herstelt zowel het fysieke als het psychische evenwicht.

Tai Chi Chuan kan tot op zeer hoge leeftijd beoefend worden door zowel mannen als vrouwen. Op een rustige en doelmatige manier kun je zo aan de verbetering van je gezondheid werken. Tai Chi Chuan wordt op diverse manieren geschreven. Namelijk als Tai Chi Chuan, of als Taijiquan of kort als Tai Chi of Taiji. Dit zijn andere schrijfwijzen waar hetzelfde mee wordt bedoeld. De officiële benaming is Taijiquan, alleen de meeste mensen gebruiken de oudere benaming Tai Chi Chuan.

Er zijn verschillende Tai Chi stijlen, In deze cursus van 10 weken leert u de traditonele 13-vorm Yang stijl op Chinese muziek. Dat wil concreet zeggen dat u dertien verschillende bewegingsvormen leert. Waarbij de volledige vorm is onderverdeeld in 2 delen. Deel 1 leert u in week 1 t/m 4 en deel 2 leert u in week 6 t/m 9. In week 10 oefenen lopen we de hele vorm samen en is er ruimte voor verdere verdieping en uitbreiding naar een eventuele gevorderde groep.

De 13-vorm is een eenvoudig te leren vorm, maar bevat wel de basale traditionele elementen uit de Tai Chi Chuan.

Tai Chi Chuan / Traditional Yang style taijiquan 13 form

Tai Chi Chuan is a traditional Chinese system of body exercises. These are characterized by a series of harmonious movements that are performed in a slow and fluid manner. It has been practiced in China for centuries to promote health, well-being and also for self-defense. Tai Chi Chuan relaxes body and mind, calms the nervous system, loosens stiff joints, releases tension from muscles and restores both physical and psychological balance. 

Tai Chi Chuan can be practiced by men and women up to a very old age. In this way you can work on improving your health in a calm and efficient manner. Tai Chi Chuan is written in various ways. Namely as Tai Chi Chuan, or as Taijiquan or briefly as Tai Chi or Taiji. These are other spellings with the same meaning. The official name is Taijiquan only most people use the older name Tai Chi Chuan.
There are different Tai Chi styles. In this 10 week course you will learn the traditional 13 form Yang style on Chinese music. In concrete terms, this means that you are going to learn thirteen different forms of movement. The entire form is divided into two parts. You will learn part 1 in week 1 to 4 and part 2 in week 6 to 9. In week 10 we practice the entire form together, and there is room for advanced principles within the form, and also the possibly to start an advanced group.
The 13 form is an easy to learn form, but it does contain the basic traditional elements from the Tai Chi Chuan.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 72,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 83,00
Tarief 3 (overig) € 107,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015