Cursussen

Montage / Editing

*English below*

Voor het maken van een videoclip, een reportage, bedrijfsfilm, documentaire of fictiefilm is montage een beslissende stap. Tijdens de montagecursus ga je in 5 lessen aan de slag in Adobe Premiere Pro. Daarvoor gebruik je eigen filmmateriaal.

In de eerste fase van de cursus gaan we samen inventariseren wat voor film je wilt maken, waar je tegen aanloopt en wat je wilt leren. Vervolgens ga je aan hand van praktische tips en opdrachten aan de slag. Het kan zijn dat er vragen zijn die voor de hele groep van toepassing zijn. Deze vragen zullen samen met verschillende verdiepende technische aspecten van het programma klassikaal worden uitgelegd.

Als de basis van je montage staat, gaan we op zoek naar verdieping. Het kan zijn dat je hiervoor extra filmmateriaal wilt maken. Hiervoor is in Usva apparatuur aanwezig welke je kosteloos kunt gebruiken. Na montage volgt kleurcorrectie en eventueel audiocorrectie. Als deze stappen doorlopen zijn is je film gereed voor vertoning. Elke student kan de cursus in zijn eigen tempo volgen. Dit betekent dat je min. 1 film monteert, maar mocht je sneller zijn kun je werken aan meerdere projecten.

Toelatingseis: basiskennis van het programma Adobe Premiere Pro of deelname aan de Usva-cursus Filmmaken of een vergelijkbare cursus. Je neemt zelf opnamen mee waar je in de cursus mee wilt werken.  In de cursusruimte zijn computers met de benodigde apparatuur aanwezig.

If you are making a video clip, a news-report, a corporate film, documentary or fiction film, editing is a decisive step. During the 5 lessons of the editing course you will learn to work in Adobe Premiere Pro. As a participant you will use you’re own film material to work with.

In the first phase of the course we will make an inventory about the kind of film you want to make, what problems you encounter and what you want to learn. You will get practical tips and assignments so you can start editing. There may be questions that apply to the entire group. These questions, together with various in-depth technical aspects of the program, will be explained in class.

If the basis of your edit stands, we will look closer at you’re work. Maybe you want to film extra footage for for you’re move. If so there is equipment available in Usva which you can use for free. After editing, you will practice color correction and possibly audio correction. Once these steps have been completed, your film is ready for screening. Every student can follow the course at his own pace. This means you edit at least 1 film, but if you work faster you can work on multiple projects.

Admission requirement: basic knowledge of the Adobe Premiere Pro program or participation in the Usva Film making course or a comparable course. You bring your own footage you want to work during the course. Computers with the necessary equipment are available in at the location.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten // Hanze-studenten) € 58,00
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni) € 67,00
Tarief 3 (overig) € 86,00

Montage / Editing

Start 10 Jan 2022
Duur 2 hr / 5 weeks
Tijd Mon 20:15–22:15
Docent Roeland Dijksterhuis
Locatie Multimediaruimte
Munnekeholm 10
Groningen
Vrije plaatsen       
Schrijf je in

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015