Cursussen

Tap Dance-beginner-starting 22 January 2019

*English below*

Deze cursus Tapdans is ter voorbereiding op de cursus die op 12 februari a.s. begint. Als je nog niet eerder Tapdans hebt gedaan en je wilt wel meedoen aan de danspresentatie in juni, moet je eerst deze 3 lessen volgen. Daarna kun je meedoen aan de volgende cursus. Je kunt je wel al voor beide cursussen inschrijven. 

Tapdans is een dansvorm waarbij men met de voeten ritmische klanken produceert. De klanken ontstaan voornamelijk uit one sound movements die op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. Hierdoor kunnen vele ritmevariaties ont­staan. Een tapdanser is als het ware een drummer. Het lichaam beweegt op een vloeiende en harmoni­euze manier mee met het ritme van de muziek. De armbewegingen dragen bij tot een betere balans en ondersteuning bij bepaalde danspassen.

This Tap Dance course is a preparation for the course starting on February 12h. If you haven't done Tap Dance before and you do want to participate in the dance presentation in June, you should first do these 3 lessons. Afterwards you can participate in the next course. It is possible to sign up for both courses now.

Tap dance is a dance form in which you produce rhythmic sounds with your feet. The sounds arise mainly from one sound movement that can be combined in various ways. This can leed to many rhythm variations. A tap dancer is like a drummer. The body moves in a smooth and harmonious way along with the rhythm of the music. The arm movements contribute to a better balance and support for certain dance steps.

Tarieven

Tarief 1 (RUG-studenten) € 14,50
Tarief 2 (RUG-medewerkers, PhD's, Alumni en Hanzestudenten) € 16,50
Tarief 3 (overig) € 21,00

Terug naar overzicht

Alle rechten voorbehouden · 2015