Corona Beleid

Corona Beleid

Naar aanleiding van de Corona-maatregelen die het College van Bestuur van de RUG heeft genomen is Usva gesloten van 13 maart t/m 28 april 2020. Hierdoor zijn alle Usva-activiteiten in deze periode geannuleerd.

Updates

Alle updates met betrekking tot deze sluiting zullen op deze pagina worden geplaatst.

Tickets voor evenementen

Gekochte tickets worden terugbetaald. Hiervoor stuur je een e-mail aan zwaantje.wieling@rug.nl met daarin de volgende informatie:

- Naam en adres

- Bankrekeningnummer

- Een foto of scan van de ticket(s)

Cursussen

Over de gang van zaken rondom de cursussen ontvang je een email van Zwaantje Wieling.

RUG beleid

Voor informatie over het Corona beleid van de gehele universiteit kunt u terecht op deze website: www.rug.nl/corona

Alle rechten voorbehouden · 2015